Omtaksering av eiendommer i Stavanger starter i høst

Stavanger kommune etablerer nå en egen prosjektorganisasjon, somskal forestå et stort og omfattende arbeide med omtaksering av allebolig— og næringseiendommer i kommunen.