Tøffe tider i Time

Timebuen må førebu seg på nye, kraftige kutt, åtvarar rådmann Brit Nilsson Edland.