Klara Marvik får bli buande

Suldal formannskap vedtok i dag at Klara Marvik (87) får bli buandei omsorgsbustaden sin på Sand.