Høyt investerings- nivå i Sola kommune

Sola kommune må reduserer på driften, men rådmannen legger opp til nødvendige og lønnsomme investeringer.