Tonnevis av sprengstoff på Sola

— Vi var 30 mann som gravde ned sprengstoff på Sola høsten 1944, forteller Einar Fossum (83). Mange tonn dynamitt skjuler seg under de gamle rullebanene.