Strid om salgsannonse

— Forsvarsbygg bryter med jordvern-intensjoner i en salgsutlysing for 117 mål av Somaleiren, mener Fylkesmannen.