Stort rødt felt sett i Lysefjord

Trolig var det biologisk avfall fra trær og planter som farget sjøen utenfor Preikestolen i Lysebotn rustrød.