160 millioner bomkroner i år

Arbeidet med ny Rv 44 mellom Stangeland og Skjæveland starter i høst.