Hard dom over barnevernet

Staten har allerede gitt barnevernet i Stavanger ansvar for at barn fikk sitt liv ødelagt på Strømvik kommunale barnehjem.