Jernring rundt de siktede

Mye tyder på at de tre ranssiktede vil få bedre beskyttelse enn pengene hos NOKAS hadde, når mennene snart utleveres til Norge.