Fylkesmannen får trålesøknad

Miljøverndepartementet overlater til Fylkesmannen i Rogaland å avgjøre en omstridt dispensasjonssøknad fra forbudet mot taretråling i deler av en ny vernesone i sjøen utenfor Revtangen.