440 millioner kroner dyrere

Ryfast via Hundvåg blir 440 millioner kroner dyrere enn det en direktetunnel fra Bekkefaret til Strand ville kostet. Det viser tall fra Ryfylkeveien, Ryfylkes felles veiselskap.