Krangler om gjenvinnings-tomt på Vigrestad

Fylkesmannen og Hå kommune har røket ut i krangel om et utvidet industriområde på Vigrestad kan benyttes til industriell gjenvinning.