Hytteeiere må fjerne vei

Hytteierne på Østhusvik kommer til å klage på kommunens vedtak. De blir pålagt å fjerne deler av veien de har bygd.