Sterke telefoner fra tidligere barnehjemsbarn

Samtalene i helgen bærer bud om forsømmelser og fornedrelser på alle plan. — Vi har hørt sterke historier som har berørt oss, sier leder for akuttjenesten i Stavanger, legevaktsjef Vigdis Torjussen.