Rektor visste ikke om overgrep

Som rektor ved Nylund skole hadde William Ostermann mange avWaisenhus-barna som elever. Historier om overgrep er helt ukjentfor ham.