Fellesaksjon mot støy

Fem ulike interessegrupper går nå sammen om å lage en fellesaksjon for miljøtunneler på Nord-Jæren.