Bedre flyt rundt Oalsgata

Det skal bli lettere for bilister å komme seg ut i Oalsgata fra sidegatene. Etter å ha analysert trafikken i innfartsåra, har Vegvesenet kommet fram til at det bør gjøres justeringer med lysanleggene i krysset med Storgata, St. Olavs gate og Postveien.