Polske arbeidere tjener mer enn tomatgartneren

En polsk arbeider i veksthus tjener omkring 92 kroner timen. I fjor hadde veksthuseieren ca. 80 kroner.