Nøkkelen i låsen for ost frå Sand

13 tilsette er prega av vedmod — og lettelse. Dagen dei har frykta i så mange år, er endeleg komen.