Herskere av Rogalands veier

Da klokken ble 24 på nyttårsaften, kunne Hanne Hermanrud og Astrid Eide ta på seg sine nye titler: Distriktsveisjef. Tittelen er historisk. Den er laget for det nye veivesenet og 30 personer i Norge har nå denne tittelen.