Fiskere vil skyte flere sel

Grunneierne er fortvilte. Flere steder har de dratt nøtene på land for godt. Selen har vunnet kampen om laksen. Men nå ruster grunneierne seg til krig mot selen.