Pøbellærling skal bake med Eddi

— Det blir kanskje litt pøbling, jeg mener melkasting og slikt. Mendet er visst helt ok her!