11 uten bilbelte

Av 206 kontrollerte kjøretøyer fikk 11 personer gebyr for å haunnlatt å bruke bilbelte. Bilbeltekontrollen fant sted på Bryne ogKlepp onsdag formiddag.