70 prosent av alt avfall gjennvinnes

Restavfallet er dyrt å bli kvitt, men metaller, glass, elektriske artikler, papp og papir gir gode inntekter til gjenvinningsanlegget. På ett år har mengden innlevert avfall økt med nær 50 prosent.