Tørråtethriller i åkeren

Hvis bøndene fortsatt holder tørråten i sjakk, ligger det an til kronår for poteter på Jæren og i landet for øvrig.