Hadia Tajik drømmer om industrieventyr i Nordsjøen

Lørdag returnerer Hadia Tajik (Ap) offisielt tilbake fra Oslo med Erna Solberg-slakt og en visjon for industrifylket Rogaland. Hun er taus som en østers, svarer Høyre.

Ap og nestleder Hadia Tajik vil satse på et europeisk sentrallager for CO2 i Nordsjøen og setter av 150 millioner mer enn regjeringen til CO2-lagring i 2017.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

I Haugesund lørdag får Rogaland Ap en listetopp til stortingsvalget i 2017 som angriper regjeringen slik: "den høyeste ledigheten på over 20 år", flere ledige på ett år (ifølge SSB), og Ap har en 3 milliarder kroner større tiltakspakke enn regjeringen, hvorav 1 milliard ekstra til Sør- og Vestlandet.

– Har ledigheten falt helt i skyggen av krangling om bilpakken og drivstoffavgifter?

– Det er et merkelig skue når budsjettforhandlingene handler om noen ører i forskjell på drivstoffavgifter samtidig som det står om arbeidsplasser og bærekraftige industrier for framtiden. At statsbudsjettet ikke kommer i mål i tide på grunn av uenighet om noen ører, er enda et eksempel på svakt lederskap fra Erna Solberg (H) i møte med sine samarbeidspartnere. Det viser også en klar mangel på ambisjon for landet, sier Tajik, som tror på en helt ny næring i Nordsjøen.

Les også

Ingen fra LO på toppen av Rogaland Ap-listen

Høyre etterlyser svar på konsekvensutredning og oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fra Jonas Gahr Støre (Ap), Hadia Tajik (Ap) og partisekretær Kjersti Stenseng.

Ap vil undersøke muligheten for et europeisk sentrallager for CO2 i Nordsjøen og setter av 150 millioner mer enn regjeringen til CO2-lagring i 2017.

– EU har pekt på Nordsjøen som karbonlager for hele Europa. Vi har industrien, teknologien, infrastrukturen og kompetansen, sier hun.

– Dette kan sikre norske arbeidsplasser og inntekter fra norsk sokkel i lang tid fremover og befeste posisjonen som Norges fremste industrifylke. Det er nettopp sånne visjonære tanker man må kunne presentere for å vise langsiktige ambisjoner for Rogaland. Det har ikke regjeringen klart. Derfor får de nå den harde dommen.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Hadia Tajik (Ap) har for lengst startet kampen for regjeringsskifte høsten 2017.

Misnøye i Rogaland

Tajik sikter til en undersøkelse i november der 1000 rogalendinger svarte på all slags spørsmål.

Ap betalte Sentio Research for å få svar på "hva synes du om regjeringens innsats for å skape nye arbeidsplasser i Rogaland fylke?"

36 prosent svarte ganske god eller svært god innsats. 54 prosent svarte ganske dårlig eller dårlig. 10 prosent visste ikke.

Bakgrunnstallene viser at styrkeforholdet ikke påvirkes av kjønn, alder og bosted, men, ikke overraskende, av politiske sympatier.

– Dette er en ganske hard dom over regjeringens politikk. Høyre og Frp sier selv at de er opptatt av kraftfulle tiltak for denne regionen, men det virker ikke som om rogalendingen er så imponert, sier Tajik.

Les også

Stor begeistring i Ap for Tajik

– Jeg tror den enkle forklaringen er virkeligheten de står i hver dag. Rogalendingene ser at dette er en krevende situasjon for fylket vårt, og at regjeringens tiltak ikke er nok for å bedre den. Arbeidsledigheten har rammet mange arbeidstakere og lokalsamfunn, påpeker hun.

– Ikke minst vitner dette om en økende bevissthet om at det ikke skapes nok arbeidsplasser verken i Rogaland eller resten av Norge. De jobbene som skapes, skapes i offentlig sektor.

– Likevel vil dere «skade» næringslivet og bedriftseiere med skatteskjerpelser?

– Vi la premissene for et skatteforlik på Stortinget som gir næringslivet stor grad av forutsigbarhet på skatt. Vi har satt ned selskapsskatten både i regjeringen og i opposisjon. Ifølge SSB er det 15 ganger mer effektivt med offentlige investeringer enn skattekutt dersom målet er å skape arbeidsplasser.

Sveinung Stensland (t.v.) etterlyser en Hadia Tajik-avklaring på konsekvensutredning eller ei for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Taus som en østers

Sveinung Stensland (H) minner Tajik på at hun nå skal representere Rogaland. Han er bekymret over at hun ikke nevner rammevilkår og nye muligheter for olje- og gassnæringen som viktig for arbeidsplasser i Rogaland.

Han konstaterer at Aps programkomitéleder er "taus som en østers" om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les også

Regjeringen om Aps tiltakspakke: – Flaut og useriøst

Stensland mener rogalendinger ville svart nei på at 10-30 milliarder i økte skatter bedrer situasjonen for bedrifter og familier:

– At Tajik peker på offentlige investeringer som bedre enn skattelette for bedriftene, viser at Ap heller vil ha bedrifter som lever av statens hånd enn bedrifter som skaper verdier på egen hånd. Dessuten går Aps løfter ikke ut på store offentlige investeringer, men økte offentlige utgifter. Regningen skal betales av bedriftene. Ap gir med den ene hånden, men tar betydelig mer med den andre. Vi gjennomfører investeringer som bidrar til å sette ledige hender i arbeid, og vi reduserer skattene slik at bedriftene kan investere i lønnsomme arbeidsplasser, forteller Stensland i en mail.

Roy Steffensen (Frp)

– Oljeprisfallet har skylden

Roy Steffensen (Frp) i finanskomiteen på Stortinget mener ledigheten i Rogaland i stor grad skyldes oljeprisfallet.

– Og da er det viktig å se hva som gjøres for å flere arbeidsplasser fremover. Jeg registrerer at mange er fornøyd med jobben som gjøres. SSBs årstall viser rekord i antall nyetablerte foretak både i 2014 og 2015 og langt høyere nyetablering enn under de rød-grønne, sier Steffensen i en mail.

– Det er spesielt gledelig at det har vært stor vekst i antall nyetableringer det siste året i mange av vestlandsfylkene som ble hardest rammet av oljeprisfallet, med en vekst på 12 prosent i Rogaland. Dette, kombinert med satsing i infrastruktur og redusert skatt for næringslivet, legger grunnlaget for at vi får flere ben å stå på i fremtiden, avslutter han.

Publisert: