Finnøy: Arbeidsplasser trumfer landbruksjord og naboer

Finnøy mener Finnøy Betong er så viktig for kommunen at det forsvarer utvidelse på landbruksjord.

Finnøy Betong ønsker å utvide på Flesjå, hvor virksomheten har blandeverk og produserer betongelementer. Det dreier seg om omdisponering av 3 dekar landbruksjord. Foto: Jon Ingemundsen

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Naboer klager på at betongfirmaet har fått dispensasjon i 10 år til å utvide virksomheten på landbruksjord i nærheten av boliger.

– Jeg kan forstå naboene, men legger vekt på at Finnøy Betong er en viktig bedrift for Finnøy kommune, forklarer Kai Petter Flesjå (Sp), nestleder i Forvaltningsstyret.

I 2015 hadde Finnøy Betong 27 ansatte og 60 millioner kroner i omsetning. I forbindelse med tap av et midlertidig lagerområde på Ladstein, ønsker bedriften å utvide på Flesjå, hvor virksomheten har blandeverk og produserer betongelementer.

Rett før jul ga Forvaltningsstyret tillatelse til midlertidig omdisponering av 3 dekar dyrket mark, slik at det kan settes opp en 9 meter høy og 26 meter lang forlengelse av en eksisterende lagerhall. I tillegg er det gitt tillatelse til å lagre betongelementer. Området skal etter planen gjerdes inne med støygjerder.

Støy og støv

Naboene frykter blant annet at utvidelsen skal føre til økt støy- og støvplager, og mener slike utvidelser krever reguleringsplan. De har påklaget vedtaket. Dermed skal saken etter hvert avgjøres av Fylkesmannen i Rogaland.

I 2009 startet Finnøy Betong arbeid med en reguleringsplan. Den gang gikk Fylkesmannen mot omregulering til næring. I 2011 signaliserte imidlertid Fylkesmannen at det kan være aktuelt å gi dispensasjon i 10 år.

Øy-politikerne er opptatt av å skape næringsvirksomhet og arbeidsplasser - som i neste omgang gir kommunen skatteinntekter.

– Finnøy Betong begynte som tilleggsnæring til et gårdsbruk, og så har det ekspandert, sier Kai Petter Flesjå.

Enstemmig vedtok Forvaltningssstyret å gi dispensasjon fra landbruksmessige formål. Det er flere argumenter for dette.

Trenger lager

Kommunen ønsker å beholde Finnøy Betong på Finnøy. Bedriften har stort behov for nytt lagerareal til betongelementene. Hvis elementene skal lagres andre steder, vil det kreve betydelig mer flytting og transport av betongelementer - og dermed enda mer støy og støvbelastning. Det vil også øke faren for transportuhell både internt på bedriften og i trafikken. Det omsøkte området er dels innmarksbeite og dels overflatedyrka mark, mens alternative tomter i nærheten er fulldyrka mark, som er av høyere verdi som landbruksjord.

Betongfirmaet har allerede begynt på grunnarbeidet, selv om Fylkesmannen ikke har sluttbehandlet saken.

– Det gjøres på eget ansvar og er ikke noe vi som politikere har noe med, sier Kai Petter Flesjå.

Fylkesmannen i Rogaland ønsker ikke å kommentere en sak som kan komme til klagebehandling, ifølge seniorrådgiver Dagfinn S. Hatløy.

Publisert:
 1. Fylkesmannen i Rogaland
 2. Finnøy
 3. Finnøy kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Barnehager og skoler i Stavanger settes på rødt tiltaksnivå – holder stengt onsdag

 2. Tiltakene på Nord-Jæren videreføres: – Vi sitter klare med både brems og gasspedal

 3. Det var advokat Tor Kjærvik som ble funnet drept på Røa i Oslo

 4. Vedtak i Stortinget: Et stort skritt nærmere anleggsstart for ny E39 i Sandnes

 5. – Vi tar ikke sjansen på å arrangere konsert nå

 6. «Alt jeg savner under koronaen, er egentlig ikke det jeg savner»