• Historien om Kjetil, som ble mobbet og mishandlet mens han gikk i barneskolen, har skapt debatt lokalt og nasjonalt denne uka. Nå ønsker advokatene Christian T. Asserson (t.v.) og Bjørn Frafjord å samle mobbeofre til gruppesøksmål. Jan Inge Haga

Vil samle mobbeofre til gruppesøksmål

Henvendelsene fra mobbeofre strømmer på. Advokatene Christian T. Asserson og Bjørn Frafjord ønsker nå å samle tidligere elever til gruppesøksmål mot kommuner som sviktet dem i oppveksten.