• På den over 100 dekar store landbrukseiendommen er det satt opp en rekke bygg uten at Sandnes kommune har fått inn byggesøknader. Prosjektlederen som eier gården har i en årrekke jobbet med tilsynssaker i kommunen. Jon Ingemundsen

Her reiste han 13 bygg uten tillatelse

På jobb er han overingeniør og prosjektleder i Sandnes kommune. På fritiden har han satt opp 13 bygg hjemme på gården sin – uten å søke om tillatelse. Kommunen har aldri før vært borti en så omfattende sak om ulovlig bygging.