• Linda S. Krüger sluttet som avdelingssykepleier på sykehjem i Stavanger. Hun orket ikke å bruke mye av sin tid på å dokumentere og diskutere fram og tilbake hvor mye hjelp hver enkelt pasient trengte med folk på et bestillerkontor som aldri hadde møtt en eneste pasient. Jon Ingemundsen

Flere timer pr. vakt brukes til å dokumentere at de gamle er så syke som de er. Ellers får sykehjemmet enda mindre penger.

"Et system som over hodet ikke ser pasientene og deres behov og som gjør ansatte frustrerte og avmektige".