• Ingrid Andreassen ved Helsestasjonen for Ungdom ser en økning i ungdommer som kommer for å snakke om sin psykiske helse. Kristian Jacobsen

- Samfunnet krever veldig mye av ungdommene

Ingrid Andreassen ved Helsestasjonen for Ungdom ser en økning i ungdommer som kommer for å snakke om sin psykiske helse.