• Sykehuset Buskerud HF var i 2004 det første i Norge med sykkelambulanse. Scanpix

Haugesund får sykkelambulanse