• Hege Bjerkreim, Martin Bjerkreim, Ragnar Bjerkreim og Magnhild Handland i Bjerkreim kirke Arnt Olav Klippenberg

Kvelden da Bjerkreim kirke ble altfor liten

Han kom til sine egne og de tok fantastisk imot ham. Dette var kvelden da bygdas største sønn ble hedret etter 30 år som komponist.