• Aktører som har vært involvert i OTD-saken, samt personer i deres nettverk innenfor Stavanger-regionens politikk og næringslivsmiljøer.

Spillet om OTD og ONS

En uønsket oljemesse reiser spørsmål om penger, motiver, makt og forbindelser. Spiller slikt egentlig noen rolle?