• Ingen verneverdige hus må rives i Strandgata hvis bussveien legges her, ifølge Sandnes Høyre. Jonas Haarr Friestad

Her er Høyres bussvei

"Her får vi best og mest byutvikling, her blir det færrest utfordringer med eksisterende bebyggelse, her kan vi omsider lage Strandgata om til miljøgate slik vi har lovet."