• Levekårsjef Eli Karin Fosse mener det er en stor og viktig endring som nettopp har trådt i kraft. Kristian Jacobsen

Reform nettopp innført i Stavanger: Sykehjemmene får bestemme mer selv

Stor og viktig endring trer nå i kraft i Stavanger: Sykehjemmene får selv bestemme over mesteparten av pengepotten. Før måtte pleierne bruke mye tid på å søke og dokumentere og så videre for å få nok penger til hver enkelt pasient.