• I dette flotte området i Bjerkreimsheiene vil Stavanger Turistforening bygge ny hytte. Kjell Helle-Olsen

Pengene på plass til ny turisthytte

Stavanger Turistforening vil bygge fem nye turisthytter de nærmeste årene. 2,5 millioner kroner fra oljeselskapet Total gjør at hytte på Kvitlen i Bjerkreim kan rykke fram i køen og bygges i 2014.