• Hyttefeltet på Høyland i Lindesnes ligger noen få kilometer nord for Lindesnes fyr og vindmølleparken på Fjeldskår. Roald Ankersen

Flyttet alle ansatte til nytt selskap etter varsel om bot

Etter å ha fått varsel om tvangsmulkt for flere forhold av Arbeidstilsynet, sa Naturhytten opp alle ansatte og flyttet dem over til et annet selskap med samme eiere.