Rege vil slå sammen vann og brann

Håkon Rege har inviterte ti ordførere til et lukket møte for å diskutere en mulig sammenslåing av IVAR og Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.