• Monica Ovesen (t.v) har foreløpig ikke fått barnehageplass til tvillingene Matilde og Marte som ble født i november i 2013. Anne Kristin Reve har heller ikke fått plass til datteren Oda. Jon Ingemundsen

Barnehageplass til de heldigste