Høyre vil gjøre Stavanger til timinuttersbyen

Alle skal kunne nå barnehage, skole, jobb, butikk, bussholdeplass og friområder på ti minutter. Til fots.

Publisert: Publisert:

Stavangerfolk skal kunne nå det meste til fots, vil disse tre: Ordfører Christine Sagen Helgø (til høyre), John Peter Hernes og Anne-Kathrine Bergh. Foto: Fredrik Refvem

Denne artikkelen er over fem år gammel

Denne målsettingen er det store, nye i programmet Stavanger Høyre skal gå til valg på i 2015. Rettere sagt: I utkastet til nytt program fra den topptunge programkomiteen (se fakta). Medlemsmøtet vedtar programmet den 10. februar.

Dette gjelder ikke bare for nye store boligområder, også for "gamle" bydeler, bekrefter John Peter Hernes som har ledet programkomiteen.

— Stavanger er en tett by. Er det et sted i Norge vi kan klare å gjøre det, er det her, sier ordfører Christine Sagen Helgø. Hun mener dette er og vil bli et av Stavangers store fortrinn.

— Dette vil gjøre hverdagens enklere for folk og redusere transportbehovet, tilføyer Anne-Kathrine Bergh som har ført programforslaget i pennen.

"Det skal være en målsetning om at alle har tilgang til flest mulig funksjoner og tjenester innenfor 10 minutters gangavstand."

Her er programforumleringen: "Det skal være en målsetning om at alle har tilgang til flest mulig funksjoner og tjenester innenfor 10 minutters gangavstand."

Konsekvenser

For å nå timinuttersmålet, er dette noe av det viktigste som må gjøres:

Forus må bygges ut med boliger og servicefunksjoner.

Flere boliger og arbeidsplasser må legges i sentrumsområdet.

Det må bygges flere barnehager i bydeler med underkapasitet, som Tasta, Storhaug og Madla.

I stedet for nye gigantbarnehager, må nye barnehager oftere integreres i andre funksjoner, for eksempel som 1. og 2. etasje i en boligblokk.

Når gamle byområder fortettes og nye bygges ut, må man sørge for å få til en god miks av boliger, arbeidsplasser, servicefunksjoner osv.

Tiden da man bygget boliger et sted og næringsbygg et annet, er over.

Bygge tettere og høyere "i områder som tillater dette", særlig viktig er det langs kollektivaksene.

Skolene må i større grad bli bydelssenter som også er i aktiv bruk på ettermiddags- og kveldstid.

Sykkel, metro, tog

— Hva med oss som i dag bruker mer enn ti minutt pr. sykkel, buss, bil og tog for å komme oss på jobb?

— Vi skal gjennomføre Bypakken; bussvei og sykkelstamvei fra Stavanger til Sandnes og kollektivfelt på motorveien er blant de viktige prosjektene i denne. I tillegg skal vi bygge ut sykkelveinettet i i bydelene. Vi vil også ha bussvei i det nye utbyggingsområdet på Madla vestover mot Kvernevik, svarer Hernes.

LES OGSÅ:

Les også

Slik skal Frp kapre makten i Stavanger

Les også

Frp vil bygge togring i Stavanger

— Mens vi bygger, må vi utrede neste generasjons transportsystem. Venstre vil legge skinner til Ullandhaug, Forus og Sola, Frp vil ha togring. Vi vil ikke låse oss til en løsning nå, men utrede bredt, både metro, togløsninger, monorail (tog i lufta på en skinne) sier Hernes videre.

Ordfører Christine Sagen Helgø har vært med i programkomiteen. Foto: Fredrik Refvem

Viktig x 5Hva er de viktigste sakene i dette programmet? Ordfører Christine Sagen Helgø trekker fram disse fem:

1 . Folk må ha arbeid. Næringsomstilling. Vi kan bli bedre på IKT, finans, helse, beredskap, fornybar energi.

2. Nok boliger og et mangfold av boliger.

3. Framkommelighet: Det skal være enkelt å komme deg til og fra jobb. Vi har allerede snakket om timinuttersbyen og transportløsninger.

4. Stavanger skal fortsatt være en god by å bo i med gode barnehager og skoler, gode helse— og omsorgstjenster, gode kultur-idrett-fritidstilbud.

5. 20 prosent av våre innbyggere kommer tilflyttende. Det er viktig Stavanger er en åpen og inkluderende by. Behovet for gratis møteplasser er stort. Vi vil etablere Frivillighetens Hus rundt om i bydelene. Disse skal blant annet romme fadderordninger for nyankomne innvandrere.

John Peter Hernes, leder av programkomiteen, gruppeleder i bystyret. Foto: Fredrik Refvem

Nytt sykehusNye næringer — Venstre mener det er viktig å legge det nye sykehuset på Ullandhaug nær UiS for å lykkes med dette.

Les også

Venstre vil bygge skinner til sykehus, universitet og nye næringer på Ullandhaug

Hernes og Sagen Helgø mener viktigere enn plassering, er hva sykehuset skal romme og hvordan det skal finansieres. De mener det vil bli nødvendig med et offentlig-privat spleiselag à la det regionen fikk til da Universitetet ble skapt.

Ullandhaug eller Våland, det tar ikke programmet stilling til før utredningsarbeidet er ferdig. Nytt sykehus er ett av de største og viktigste prosjektene for vår region i årene framover, slår de fast.

Skole, omsorg, idrett, kultur

Skole: Her er det "stø kurs".

-Det viktige er rekruttering og godt samarbeid med skolene. Vi trenger ikke finne på nye ting hele tiden. Skolene må få tid til å jobbe med å bli gode på det vi har bestemt de skal være gode på, sier Hernes som også er leder av kommunalstyret for oppvekst.

Les også

Hva trenger skolen mest nå?

Innen helse og omsorg fortsettes linja med vektlegging på forebygging og rehabilitering.

Les også

Superhjelp gjør eldre selvhjulpne

Her er noen få av de mange kulepunktene i programmet:

Skole:

 • I samarbeid med skoleledere og lærere gjennomgås alle byråkratiske system for å forenkle og forbedre disse.
 • Styrke elevenes kontakt med yrkeslivet og slik øke deres motivasjon.
 • Sette inn ressurser til spesialundervising så tidlig som mulig.
 • Videreutvikle kompetansen og laget bedre tilpasset opplæring, for både svake elever og elever som trenger større faglige utfordringer.
 • Ha et strengt ordensreglement og gi læreren mulighet til å håndheve det.
 • Gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamenskarakterer gjennom å ta eksamen på nytt.
  Eldreomsorg:
 • Sørge for en fortsatt god sykehjemsdekning
 • Gi eldre mulighet til å ta i bruk velferdsteknologi.
 • Bygge ut flere dagsenterplasser for yngre og eldre demente.
 • Starte arbeidet med mer spesialisert tilbud innen sykehjem.
 • Det første spesialiserte tilbudet vi ønsker å få på plass er en demenslandsby.
  Bolig:
 • Bygge minst 1250 boliger pr. år.
 • Sikre en variert sammensetning av boliger for ulike mennesker i alle livets faser.
Les også

Flertallspartiene i Stavanger vil få fart på boligbyggingen

Idrett:

 • Jobbe for at Folkebadet blir realisert
 • Bygge cricketbane
 • Arbeide for at dobbel flerbrukshall blir bygget i Madla bydel
 • Realisere nye Gamlingen
 • Gjennomføre planen om idretts— og aktivitetsanlegg i Urban Sjøfront som skal inneholde blant annet skatehall og kampsporthall
 • Få på plass flere nye kunstgressbaner
 • Bygge skateanlegg og oppgradere skateramper
  Kultur og næring:
 • Jobbe for flere plasser i kulturskolen
 • Prioritere barn og unge
 • Etablere Musikkraft etter mønster fra Filmkraft
 • Kommunalavdeling for kultur- og byutvikling gjøres om til avdeling for by- og næringsutvikling.
 • Jobbe for å få på plass et nytt Rogaland Teater.
Publisert: