Superhjelp gjør eldre selvhjulpne

Resultatene fra Stavangers nye satsing på hverdagsrehabilitering er oppsiktsvekkende gode. Neste år får 560 nye eldre dette tilbudet.

Publisert: Publisert:

Ingrid Undem var en av de første som fikk tilbud om hverdagsrehabilitering. Å sitte mens hun sender vaffeljernet fra den ene til den andre er en av øvelsene for bedre balanse som hun trente på daglig. Ergoterapeut Karoline Mikkelsen (t.v.) og hjemmetrener Annette Saltvoll fra Madla helse- og sosialkontor følger med. Foto: Fredrik Refvem

  • Margunn Ueland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

222 eldre har fått hverdagsrehabiltering så langt. Mens de før enten trengte behandling på sykehus, korttidsopphold på sykehjem eller hjemmesykepleie, klarer nå 80 prosent seg selv.

Hverdagsrehabilitering vil si at de får mye hjelp i en kortere periode: En time, fem dager uka i fire uker. Hjelpen gis av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Hver rehabilteringspakke er spesialsydd for den enkelte: Hjelperne starter nemlig med å kartlegge hva den eldre klarer og ikke klarer og ikke minst hvilke ønsker den eldre selv har: Det kan være å kunne komme seg opp trappa til badet og dusje selv. Det kan være å kunne ta bussen til butikken og lage mat selv.

Poenget er altså å gjøre den eldre mest mulig selvhjulpen (eller "innfri de eldres drømmer og gi dem nytt håp", som de sier i foregangskommunen Fredericia). Tradisjonell hjemmesykepleie derimot, handler om at pleierne kommer hjem til den eldre, deler ut medisiner, hjelper til med stell, setter fram mat. Det fører ofte til at den eldre blir passivisert og dermed etter hvert enda skralere.

Les også

En snuoperasjon som innfrir de eldres drømmer

Stor framgang

Før hverdagsrehabiliteringen startet, hadde mer enn 50 prosent av deltakerne hjemmesykepleie eller opphold på sykehjem (korttidsplass). 45 prosent hadde nettopp vært på sykehus. De aller fleste mottok i tillegg praktisk bistand/hjemmehjelp.

12 måneder etter avsluttet hverdagsrehabilitering, klarte 80 prosent seg selv. 20 prosent mottok hjemmesykepleie og mindre enn ti prosent mottok praktisk bistand.

62 brukere deltok på en funksjonstest (SPPB) som måler balanse, beinstyrke og ganghastighet høsten 2014. 52 av disse hadde en bedring i fysisk funksjon på ett poeng eller mer, noe som i følge forskning tilsvarer en "betydelig bedring".

Resultatene er bedre enn vi kunne drømme om.

— Resultatene er bedre enn vi kunne drømme om, sier Kåre Reiten (H) som er leder av levekårstyret.

-Enormt gledelig. Dette bærer bud om noe stort i et langvarig perspektiv. Dette er helseinnovasjon på sitt beste, sier nestleder Per A. Thorbjørnsen (V).

— Det fantastiske er at den intensive opptreningen ikke bare gir resultater der og da, men at det holder seg over tid, sier levekårsjef Eli Karin Fosse.

Samsvarer

De gode resultatene er i samsvar med det som gikk fram av evalueringsrapporten fra prøveprosjektet i Madla.

34 eldre fikk hverdagsrehabilitering fra november 2012 til mai 2013. De fikk i snitt 22 timer hver. Alle de eldre fikk testet funksjonsnivået sitt i starten. De ble så inndelt i tre grupper: 1. Selvstendige (klarer seg selv). 2. OBS-gruppe. 3. Betydelig hjelpetrengende. Etter de hadde fått hverdagsrehabilitering, var antall selvstendige økt fra 18 til 28. OBS-gruppen fra redusert fra 11 til 3. Gruppen betydelig hjelpetrengende var redusert fra 5 til 2.

Intervjuer med de eldre viste også at det å være selvhjulpen var viktig for verdighet og livskvalitet: Her er et par sitater fra rapporten: "Jeg har klart meg selv. Det er det beste." "Jeg kunne ikke vært foruten. For jeg tror ikke jeg hadde vært sånn som i dag. Da tror jeg det bare hadde gått nedover. Jeg fikk livsgnisten tilbake."

Les også

Eldre fikk hjelp til å bli selvhjulpne

Nok penger

Kåre Reiten (H) er leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Tilbudet begynte som et prøveprosjekt i Madla bydel. I 2014 ble det trappet opp, og nå gjelder det alle bydeler. Eldre som tilhører Eiganes og Tasta helse— og sosialkontor kom med den 17. mars i år, Hundvåg og Storhaug den 22. september og Hillevåg og Hinna den 23. september.

Har så Stavanger nok penger og ansatte slik at alle som vil kan få dette tilbudet? Ja, mener levekårsjef Eli Karin Fosse.

Hun har regnet ut at 560 eldre i kommunen trenger/vil ha utbytte av et slikt tilbud. Hun bygger på erfaringstall fra prøveprosjektet i Madla bydel. Det viste at 3,4 prosent av de eldre over 65 år hadde behov for tilbudet. Det har kommunen penger og nok stillinger til å klare med det som er satt av i budsjettet for 2015.

Kommunen bruker 11, 7 millioner kroner på dette (2015-tall). Pengene går til å lønne de 23 personene som jobber med dette. (se faktaboks)

Hun får politisk bakking:

— Hverdagsrehabilitering har tverrpolitisk støtte og vil få de pengene som trengs, da dette er hjelp til selvhjelp, og en fantastisk investering både økonomisk for kommunen og i livskvalitet for den enkelte, forsikrer Kåre Reiten (H).

Dette er noe av det aller viktigste vi holder på med nå innen helse- og omsorgstjenestene. Vi skal ha fokus på tidlig innsats og rehabilitering for å hjelpe innbyggerne til å klare seg selv så lenge som mulig. Det er det de aller fleste eldre ønsker, sier levekårsjef Eli Karin Fosse.

Les mer, se film

Her kan du lese mer om hverdagsrehabilitering:

Les også

Fikk hjemmetrener, gikk seg sterk

Les også

Flere nye tiltak i vente for byens eldre

Les også

- Jeg er så redd for å falle!

Les også

Derfor legger Stavanger om eldreomsorgen

Les også

Flere eldre skal trenes opp

Les også

Nå skal eldre i hele byen få tilbud om hjemmetrener

Les også

Ja, Stavanger lærer av Fredericia

SE FILM: Stavanger kommune har laget en informasjonsfilm om tilbudet som heter Hverdagsrehabiltering i Stavanger. Den finner du på Youtube:

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Fire nye smittetilfeller i Stavanger

  2. Samferdselsdepartementet går for den røde streken på kartet

  3. – De kaller det tidenes funn i Norge

  4. – En helt fantastisk løsning i disse krisetider

  5. Er god for nesten 3 milli­arder: Sørlendingen har tredoblet formuen

  6. – Minner Trump om at han ikke er diktator

  1. Stavanger