• Ahmed Abuanza, til høyre, mener det er uverdige boforhold når man må gå 150 meter utendørs for å gå på toalettet. Til venstre Ziad Elezeh og Ibrahim Aladan. Jarle Aasland

Asylsøkere plassert i campinghytter

12 asylsøkere er innkvartert i campinghytter på Mosvangen. I første omgang for en måned,
men nytt bosted er ikke klart før 1. juni.