• Karl W. Sandvig, Pensjonistpartiet. Torstein Lillevik

Strid om demenslandsby

Det er bedre å bygge en helt ny demenslandsby fra bunnen av enn å bygge om et gammelt sykehjem, selv om det vil bli dyrere og ta lengre tid, mener Pensjonistpartiet.