Skal redde matbudsjettet

Frue aldershjem på Hinna møter nye sparekrav med kreative løsninger. 15 verpehøns skal både skape trivsel og redde matbudsjettet.