Den farlige overgangen

— Sikkerheten for fotgjengere må bli bedre på Mariero, sier ArthurKråkenes. 84-åringen overlevde en påkjørsel i fotgjengerovergangeni januar.