Sevland tvilende til Lura-havn

— Sandnes bør vurdere svært grundig om det i en regional sammenheng er riktig å investere i ny havn på Lura, sier Stavanger-ordføreren.