Helse- og sosial overlevde

Fylkestinget vedtok tirsdag at helse— og sosialutvalgets oppgaver skal vurderes i forbindelse med en generell gjennomgang av den politiske styringsstruktur.