Kan godta flere gassentre

Einar Steensnæs' utspill om flere gassentre får varierende støttefra rogalandspolitikere på Stortinget. Bare Frps Øyvind Vaksdalmener innsatsen bør konsentreres ett sted; på Karmøy.